Category: afro

Sinto

Sinto

The Sylvers

The Sylvers

Jermaine Jackson

Jermaine Jackson

Photo

Photo

Whitney Houston

Whitney Houston

Gloria Estefan

Gloria Estefan

Sylvester

Sylvester

Photo

Photo

Photo

Photo

The Supremes

The Supremes